Giỏ hàng
Andrew Lim

Andrew Lim

Ông Andy Lim đại diện cho nhiều nguồn vốn khác nhau trong nhóm các công ty thuộc Văn phòng Gia đình JL (bao gồm Quản lý tài sản ARA, Văn phòng Gia đình JL và Straits Real Estate Pte Ltd) và luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư toàn cầu và hợp tác trong lĩnh vực bất động sản, cổ phần tư nhân , tài chính có cấu trúc, đầu tư mạo hiểm và thị trường vốn. Tập đoàn hiện có các khoản đầu tư vào bất động sản, công ty quản lý quỹ, cổ phiếu đại chúng, tài trợ nợ có cấu trúc và cả viễn thông. 

####Ông Andy Lim cũng là một người ủng hộ nhiệt thành cho các hoạt động giáo dục từ thiện nhằm hỗ trợ, củng cố và khuyến khích thành tích toàn diện của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.