Giỏ hàng
Bobby Liu

Bobby Liu

Ông Bobby Liu là một công dân toàn cầu, đã sống và làm việc ở 5 quốc gia khác nhau. Một người học giỏi, ông đánh giá cao sự khác biệt trong nền văn hóa của con người. Là một người có nhiều ý tưởng lớn, ông bắt đầu một không gian làm việc / vườn ươm được gọi là Hub.IT, cung cấp môi trường thuận lợi để đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm tập thể. Góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng hệ sinh thái kinh doanh ở Hà Nội và Việt Nam, vào cuối năm 2015 Hub.IT đã được mua lại bởi Topica, nơi ông là Giám đốc cấp cao tại Topica Edtech Group. 

####Ông Bobby Liu cũng là đồng giám đốc của Viện sáng lập Topica. Ông cũng rất tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp, tình nguyện dành thời gian để cố vấn cho những người khởi nghiệp và giúp họ đạt được mục tiêu của mình.