Giỏ hàng
Daniel Kim

Daniel Kim

Ông Daniel Kim là người sáng lập Social Rocket, một doanh nghiệp hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tạo mạng lưới và nghiên cứu thị trường cho thị trường quốc tế. Ông có mạng lưới toàn cầu rộng và luôn nỗ lực để đạt được thành công nhưng không phải vì lợi ích của cá nhân, mà để thay đổi cuộc sống của mọi người một cách có ý nghĩa. 

####Ông Daniel Kim đã thành công kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia với mục tiêu tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc.