Giỏ hàng
Lee Inyoung

Lee Inyoung

Ông Inyoung Lee là CSO của Daliza Corp. Ông cũng là người sáng lập và giám đốc điều hành của Ideabove, một công ty Hàn Quốc cung cấp nền tảng âm nhạc và dịch vụ mạng xã hội. Ông Inyoung Lee đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học tại trường trung học Kyunggi. 

###Sau đó ông lấy bằng cử nhân về quản lý kinh doanh chiến lược tại Đại học Hàn Quốc và hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Florida. Ông Inyoung Lee thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật.