Giỏ hàng
Lee Wook

Lee Wook

Ông Lee Wook có 23 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ nâng cao giá trị của các công ty bằng cách tư vấn củng cố mô hình kinh doanh và thiết lập hệ thống cho các công ty liên doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

####Với kinh nghiệm giải quyết các vấn đề khác nhau trong tổ chức, ông Lee Wook là người cố vấn đáng tin cậy mà mọi công ty khởi nghiệp đều muốn hợp tác khi đặt chân tới các thị trường mới, đặc biệt là Việt Nam.