Giỏ hàng
Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

Th.S Nguyễn Phương Mai có 5 năm kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực Quản trị sáng tạo và đổi mới, Quản lý doanh nghiệp, Quản trị nhân sự và Giao tiếp trong kinh doanh. 

####Hiện nay, Th.S đang là cộng sự của Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE) - Đại học Kinh tế quốc dân và đã từng tham gia làm thành viên, cố vấn, ban giao khảo cho một vài dự án, chương trình, cuộc thi về khởi nghiệp. Bản thân Th.S đã từng có thời gian làm việc tại một vài tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước trong mảng Marketing.