Giỏ hàng
Seah Ying Cong

Seah Ying Cong

Ông Seah Ying Cong là đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của nền tảng tuyển dụng Glints, nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và phát triển nghề nghiệp. Tầm nhìn của startup này là giải quyết vấn đề nhức nhối trong tuyển dụng, một phần lớn là do khoảng cách về kỹ năng được đào tạo tại trường học và kỳ vọng thực tế trong nền kinh tế. 

####Kinh nghiệm của ông Seah Ying Cong nằm ở tư duy quản lý sản phẩm, phát triển sản phẩm và thiết kế.