Giỏ hàng
Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú

Cô Trần Cẩm Tú hiện đang là giảng viên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, quản lý nhân sự và quản trị đa văn hoá. Cô là một giáo viên năng động, thân thiện và nhiệt huyết để truyền động lực tích cực cho sinh viên.

####Ngoài ra, cô từng nhiều lần làm cố vấn cho các ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Nhiệt tình, gần gũi, cởi mở và quyết liệt khi cần thiết, cô Tú hi vọng sẽ mang lại được nhiều giá tri cho chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của KIMC.