Giỏ hàng
Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Trước khi hoạt động tại KIMC với vai trò Trợ lý Chương trình Global Accelerating, Ngọc Anh đã từng có thời gian thực tập với vị trí tương đương tại BKHoldings - một trong những công ty tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ các startups và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp theo đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây, Ngọc Anh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu, quản lý dữ liệu và tổ chức các sự kiện.

####Ngọc Anh hiện đang theo học chương trình Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tê tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cô cũng từng đạt một số giair thưởng trong các cuộc thi trong và ngoài nước như: ASEAN Debate Invitational, DAV Great Game of Diplomacy 2019, ASEAN 2020 - Simulating the future of reagional integration,...