Giỏ hàng
Nguyễn Lê Diệp Linh

Nguyễn Lê Diệp Linh

Diệp Linh tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi là Startup Analyst của KIMC, cô đã có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các môi trường chuyên nghiệp. Hoàn thành kỳ thực tập mảng Nhân sự tại PwC Việt Nam và làm Trợ lý giảng dạy tại Language Link Việt Nam đã giúp Diệp Linh trưởng thành cả về kỹ năng sống và chuyên môn.

#### Diệp Linh luôn nỗ lực để phát huy hết khả năng của mình đồng thời góp phần đóng góp cho mọi tổ chức cô làm việc.