Giỏ hàng
Chúng tôi đã bắt đầu dự án của chúng tôi trong một khoảng thời gian. Chúng tôi có thể đăng ký chương trình tăng tốc KIMC không?

Chúng tôi đã bắt đầu dự án của chúng tôi trong một khoảng thời gian. Chúng tôi có thể đăng ký chương trình tăng tốc KIMC không?

Đúng. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư nguồn lực của mình vào các công ty tạo ra doanh thu và nhận được tài trợ miễn là các công ty chứng tỏ được tiềm năng tăng trưởng cao, bất kể họ đang ở giai đoạn nào.