Giỏ hàng
2020 Contactless Global Accelerating Webinar and Business Meetup to Singapore

2020 Contactless Global Accelerating Webinar and Business Meetup to Singapore

Thông qua webinar lần này, các startups tham gia chương trình xúc tiến thương mại của đại học Hanyang - Hàn Quốc sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thức kinh doanh tại Singapore từ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực.